volg ons op:

Het maken van röntgenfoto’s bij de tandheelkunde bij ons in de kliniek

Voor het maken van röntgenfoto’s van het gebit hebben wij een speciaal tandheelkundig röntgen toestel. Door het maken van röntgenfoto’s wordt meer informatie verkregen over het kaakbot en de wortels van de tanden. Veel voorkomende redenen om een röntgenfoto van het gebit te maken zijn:

 • het niet doorbreken van tanden of kiezen
  Als er bij het wisselen van het melkgebit blijvende elementen ontbreken vragen we ons af of de elementen werkelijk ontbreken of dat ze niet of moeilijk doorkomen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het maken van een röntgenfoto noodzakelijk.
 • parodontitis
  Een parodontitis is een ontsteking van de weefsels en structuren rond de tanden en kiezen. Als de tand duidelijk los zit, dan moet altijd tot extractie (trekken van de tand) worden overgegaan. Als de tand nog stevig vast zit, dan kan een grondige reiniging en desinfectie van het gebit samen met een antibiotica kuur voldoende zijn om het proces tot stilstand te brengen. Bij het maken van een keuze tussen trekken of het behouden van een tand is het van belang of er sprake is van een ontstekingsproces rond de wortel (punt) van de tand en of er sprake is van aantasting van het bot. Dit is alleen zichtbaar te maken met behulp van een röntgenfoto.
 • FORL’s
  Dit is een afkorting voor Feline (kat in het latijn) Orale (mondholte in het latijn). Resorptieve (=oplossend) Laesies (=defect of wondje). Bij deze aandoening, die veel bij katten maar soms ook bij honden voorkomt, zien we dat de tand als het ware wordt opgegeten. Dit kan beginnen aan de buitenkant van de tand, het glazuur is dan aangetast. Dit kunnen we bij de beoordeling al vaststellen. Met de mondsonde is de onregelmatigheid te voelen. Het kan echter ook bij de wortels beginnen. Bij het maken van een röntgenfoto zien we dan een tand zonder of met een aangetaste wortel. Alle aangetaste elementen moeten verwijderd worden omdat ze veel pijn veroorzaken.
 • trauma
  Bij afgebroken tanden of kiezen, moet er een keuze gemaakt worden hoe te behandelen. In principe zijn er drie mogelijkheden. Het element kan gerestaureerd worden, getrokken worden of er moet een wortelkanaalbehandeling plaats vinden. Welke behandelmethode wordt gekozen hangt af van de toestand van de wortel van het element en van de mogelijkheden van behandeling in de praktijk. Voor het restaureren en een wortelkanaalbehandeling sturen wij uw huisdier door naar de tandheelkunde specialist. Het maken van een röntgenfoto is nodig om de wortel van het aangetaste element te kunnen bekijken. Ook bij trauma aan de kaak zelf is het voor een behandelplan noodzakelijk om een goede röntgenfoto te maken.
 • tumoren in de mondholte
  Bij het een tumor in de mondholte is het voor de diagnose en de behandeling van belang te weten of het kaakbot bij het proces betrokken is. Dit is zichtbaar te maken met een röntgenfoto van de kaak.

rontgen

 • controle na een behandeling
  Bijvoorbeeld na een wortelkanaalbehandeling om te weten of de behandeling goed verloopt en er niet alsnog een ontsteking optreedt. Ook kunnen we een controle foto maken om te beoordelen of er een achtergebleven wortelpunt zit. Bij een extractie van een tand streven we ernaar om de tand in zijn geheel met wortel en al te verwijderen. Het komt echter weleens voor dat de wortel niet meer intact is of kapot gaat bij de extractie. Als er twijfel is of er nog wortelrestjes zijn achtergebleven in de tandkas dan kunnen we veel hulp hebben aan een röntgenfoto.
 • fistels
  Een abces rond een wortelpunt van een element kan leiden tot fistelvorming. Hierbij zien we een gaatje in het kaakbot en de overliggende huid waar pus uitkomt. In een aantal gevallen zal direct zichtbaar zijn welke tand de boosdoener is. Soms is het echter pas duidelijk na het maken van een röntgenfoto. Geen overbodige luxe want we willen met zekerheid de juiste tand of kies trekken.